Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Komunikat

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

informuje,  że:

 pracownicy socjalni oraz inni uprawnieni pracownicy naszego Ośrodka,  wchodząc w środowisko okazują się legitymacją pracownika socjalnego bądź zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie w Ośrodku. W/w dokumenty zawierają fotografię pozwalającą na identyfikację osoby.

Jednocześnie informujemy, że osoby, z którymi mają kontakt pracownicy naszego Ośrodka w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, mają prawo potwierdzić dane personalne pracownika socjalnego lub innego pracownika dzwoniąc do MOPS pod numer 55 625 61 00.

Zmieniony ( 23.10.2017. )
 
Aktywne Zawodzie

Aktywne Zawodzie to projekt realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Powstał w oparciu o potrzeby zgłaszane przez mieszkańców podczas rozmów i spotkań dotyczących rewitalizacji ich dzielnicy. Skierowany jest do mieszkańców elbląskiej dzielnicy Zawodzie. Oferta projektu skierowana jest przede wszystkich do osób indywidualnych i członków rodzin w wieku 15-64 lata, ale oferta Domu Sąsiedzkiego i animacja podwórkowa będą otwarte dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza dzieci, młodzieży i seniorów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z następujących usług:

·         poradnictwo specjalistyczne:

- prawne

- mediacyjne

- finansowe (budżet domowy, zobowiązania pożyczkowe i kredyty)

·         poradnictwo i warsztaty z psychologiem (rozwiązywanie problemów indywidualnych, rodzinnych, rozwijanie umiejętności społeczno-interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wsparcie w wychodzeniu z problemów związanych z uzależnieniami)

·         asystent rodziny (wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie)

·         warsztaty dla rodziców:

- akademia rodzica (rozwijanie umiejętności wychowawczych, poprawienie kontaktu i komunikacji z dziećmi)

- gospodarowanie budżetem domowy

- organizowanie czasu wolnego

- zdrowe odżywianie się

- inne w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

·         warsztaty i konsultacje zawodowe, w tym doradztwo z zakresu otrzymania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

·         Dom Sąsiedzki i animacja podwórkowa:

- twórcze zajęcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin

- coolturalna piwnica dla młodych

- wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- klub seniora

- inicjatywy podwórkowe

- pikinki sąsiedzkie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go:

- osobiście do biura projektu przy ulicy Warszawskiej 55 (parter budynku), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14

- w formie skanu na adres e-mailowy: aktywnezawodzie@gmail.com

Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane do 7 października 2016.

 Pobierz formularz zgłoszeniowy

Bliższe informacje o projekcie można uzyskać od Agnieszki Łebek, tel. 55 625 66 81.oraz szukać ich na stronie www.eswip.pl 

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez partnerów: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy są członkami Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga.

Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Projekt Fundacji Elbląg "Aktywność podstawą zatrudnienia!"

Fundacja Elbląg rozpoczyna realizację projektu „Aktywność podstawą zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających  bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród
60-osobowej grupy niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy
i nieaktywnych zawodowo po 29 roku życia z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.06.2016-30.11.2017 r.

W ramach dwóch edycji, trwających po 9 miesięcy (w każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- pogłębioną diagnozę,

- warsztaty aktywizujące (trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),

- indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

- szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe,

- staż zawodowy i stypendia stażowe,

- wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu.

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoje kompetencje zawodowe i społeczne, nabędą doświadczenia zawodowego.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy do 22 czerwca br. w biurze Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 14