Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI INFORMUJE

 

 

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych  www.pokrzywdzeni.gov.pl.


 

 

 

Zmieniony ( 17.10.2014. )
 
Karty parkingowe

KARTA PARKINGOWA


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A, informuje ,iż od dnia 1 lipca 2014r. następują zmiany dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych .


Z dniem 1 lipca 2014 :

Kartę parkingową wydaje się:

1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:

* znacznego, lub

* umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O, 05-R lub 10-N ), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się;

3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Od dnia 01 lipca 2014r. Karta parkingowa będzie wydawana w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A.


Karty parkingowe wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2015 r.


Telefon kontaktowy Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności – 055 625-61-70, (71), (72), (73)


Zmieniony ( 05.03.2019. )
 
Kontakt z MOPS

Siedziba Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblagu
82-300 Elblag ul. Winna 9,
  tel. sekretariat: (55) 625-61-00, 
  fax: (55) 625-61-03 
email: mops@mops.elblag.pl

Zmieniony ( 18.07.2019. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 17 z 17