Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Konkurs

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu rozpoczyna kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec osób starszych. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy wobec seniorów, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska z obawy :

-       o nie poradzenie sobie samemu 

-       o byciu złym rodzicem

-       że to, co się stało, było ich winą

-       o to, że jeśli komuś powiedzą, sprawa się tylko pogorszy

-       o zabranie do domu pomocy społecznej

Osoby starsze są często zawstydzone, zwłaszcza gdy doświadczają przemocy ze strony członka rodziny. Mają także nadzieję, że stosowane wobec nich nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą. Bywa, że nie dopuszczają do świadomości,  że to się im przytrafiło.

Zmieniony ( 25.10.2019. )
Czytaj całość
 
"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu realizuje Program pn. ?Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych? ? edycja 2019, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Warunki przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w ramach Programu ?Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych? ? edycja 2019:

1) wiek do 75 roku życia,

2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) dochód do 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, Dział Pomocy Środowiskowej, pokój 302.


Zmieniony ( 30.09.2019. )
 
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

W dniu 14.08.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Zmieniony ( 02.09.2019. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 21 z 27