Strona Główna arrow Polityka Jakości
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Misja

Misja

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

 

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom elbląskiej wspólnoty samorządowej znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie patologii społecznej i pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań w sposób powodujący zwiększenie zadowolenia klientów Ośrodka oraz wzrost zaufania do jego pracowników.

 

Dla wypełnienia misji Dyrekcja Ośrodka wyznaczyła cele główne:

·         przestrzeganie norm etycznych, sumienne i rzetelne wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków z zachowaniem godności klientów i własnej,

·         przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw,

·         nieustanne doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,

·         optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i doskonalenie działalności Ośrodka,

·         dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,

·         doskonalenie dostępności usług, w tym doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,

·         ochrona zasobów Ośrodka, w tym danych osobowych klientów,

·         polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów, 

·         monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie, 

·         ukształtowanie wśród pracowników przekonania o tym, że „za jakość pracy Ośrodka odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jego wizerunek”.

 

                                          

                                                            Mirosława Grochalska

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 10.07.2015. )
 
Advertisement