Strona Główna arrow Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności arrow Składanie wniosków - informacja
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Składanie wniosków - informacja
INFORMACJA
dla osoby (wnioskodawcy) składającej wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 
1) wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
    - wypełnić dokładnie i czytelnie a następnie podpisać
 
2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
     - z tym dokumentem należy zgłosić się do lekarza pod którego opieką wnioskodawca się znajduje, aby dokonał opisu stanu zdrowia,
 
UWAGA: zaświadczenie ważne jest tylko 30 dni licząc od daty wypisania go przez lekarza
 
3) wraz z wnioskiem i zaświadczeniem należy złożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem całej posiadanej (w domu) dokumentacji medycznej
na przykład:
- orzeczenia i opinie lekarskie,
- karty informacyjne leczenia szpitalnego,
- zaświadczenia,
- opisy badań i prześwietleń, 
- wyniki testów, 
- opinie psychologiczne.
 
UWAGA: oryginały dokumentów należy dostarczyć do wglądu - nie ma tego obowiązku, gdy dokumentacja zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu państwowego lub samorządowego
Zmieniony ( 26.08.2019. )
 
Advertisement