Strona Główna arrow Programy branżowe
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Programy branżowe

 

 

Lp Nazwa
Nr uchwały / data uchwalenia
Termin obowiązywania
1.
"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Elbląga 2020+"

 Uchwała Nr XXX/581/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 2017r.
Do 31 grudnia 2020r.
2.
 "Elbląski program na rzecz osób starszych
na lata 2014 - 2020+"
 Uchwała Nr XXX/870/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.
Do 31 grudnia 2020r.
 3.  "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok"
Uchwała Nr XXXII/662/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 Do 31 grudnia 2018r.
 4. "Elbląski program wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2020"

 Uchwała Nr XXXII/661/2017

Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r.

 Do 31 grudnia 2020r.

 

Zmieniony ( 11.07.2018. )
 
Advertisement