Strona Główna arrow Programy branżowe
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Programy branżowe

 

 

Lp Nazwa
Nr uchwały / data uchwalenia
Termin obowiązywania
1.
"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Elblągu 2009-2020"

 Uchwała Nr XX/419/2009
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 marca 2009r.
Do 31 grudnia 2020r.
2.
 "Elbląski program na rzecz osób starszych
na lata 2014 - 2020+"
 Uchwała Nr XXX/870/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2014r.
Do 31 grudnia 2020r.
 3.  "Miejski program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2016 rok"
Uchwała Nr XII/252/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 Do 31 grudnia 2016r.
       
4. "Kompleksowy program pomocy skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych
na terenie Elbląga"
 Decyzja Nr 106/2005
Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 26 sierpnia 2005r.
Do odwołania
5.
 "Kompleksowy program pomocy skierowany do emerytów i rencistow"
 Decyzja Nr 106/2005
Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 26 sierpnia 2005r.
Do odwołania
 6. "Elbląski program wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2015-2017"

 Uchwała Nr VI/51/2014

Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 marca 2014 r.

 Do 31 grudnia 2017r.

 

Zmieniony ( 18.02.2016. )
 
Advertisement