Strona Główna arrow Dodatki Mieszkaniowe arrow Dokumenty
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Dokumenty
Dokumenty

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzone przez administratora składa sie w sekcji Dodatków Mieszkaniowych MOPS ul. Winna 9 pok. 200.

ImagePobierz wniosek

 

Pobierz Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulami informacyjnymiImage

 

Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić deklarację na podstawie dokumentów, które następnie jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat.

  ImagePobierz deklarację

Dokumentami potwierdzajacymi wysokośc dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzajacych miesiąc złożenia wniosku moga byc w przypadku:

 • wybagrodzeń za pracę - zaświadczenie zakładu pracy
 • emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych - decyzja o wysokości świadczenia
 • zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy
 • zasiłków rodzinnych - zaświadczenie wypłacajacego swiadczenie
 • stypendiów - zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu
 • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentow dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych
 • prowadzenia włąsnej dziłalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie włąściwego urzędugminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 • darowizn i przysporzeń majątkowych - oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych
 • jezeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania lub w instalację centralnie ciepłej wody z dala czynnych, lub instalację gazu przewodowego nalezy spisać z rachunku za energię należy spisać z rachunku za energię elektryczna za ostatni okres rozliczeniowy informacje dotyczace wysokości ponoszonej opłaty za energię elektryczną, opłaty przesyłowej stałej oraz opłaty abonamentowej lub teżzałączyć do wniosku kopię ostatniego rachunku pozwalającego na ustalenie wysokości powyższych opłat ze zużyciem kWh.
 • łaczna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc, winna zostać wpisana i potwierdzona przez zarządcę lub administratora budynku, z uwzględnieniem podziału na czynsz i pozostałe opłaty, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zażądać od wnioskodawcy przedłożenia powiadomienia (aneks opłat) o wysokosci opłat za lokal - dotyczy zwłaszcza małych administracji, wspólnot, małych spółdzielni mieszkaniowych.
Zmieniony ( 25.09.2018. )
 
Advertisement