Strona Główna arrow Dodatki Mieszkaniowe arrow Wstrzymanie wypłaty
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
11.03.2008.

1. Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, zalega z należnością za mieszkanie, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jesli nie nastąpi to w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana. Można ponownie starać sie o przyznanie dodatku dopiero po uregulowaniu wszystkich należności. Gdy zaległości zostaną uregulowane w ciągu tych trzech miesięcy, wypłaca się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

2. Jeśli po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym okaże się, że zachodzi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majętkowym, gmina ma prawo nie wypłacić dodatku uznając, że wnioskodawca jest w stanie płacić za mieszkanie z własnej kieszeni. Gmina nie wypłaci dodatku, gdy stwierdzi, że faktyczna liczba osób w gospodarstwie domowym jest niższa niż podana w deklaracji.

Zmieniony ( 11.03.2008. )
 
Advertisement