Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Zamknięcie ośrodka

OGŁOSZENIE

Informujemy, że nadal bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona w ograniczonym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności są zamknięte.

Wszelkie sprawy będą nadal realizowane telefonicznie, klienci będą też obsługiwani na miejscu po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia.

Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Telefony kontaktowe do poszczególnych komórek Ośrodka:

Punkt Przyjęć Klienta

Kierownik: pok. 315 tel. (55) 625-61-21

pok. 202 ? tel. (55) 625-61-20, (55) 625-61-30, (55) 625-61-40

Dział Usług
Kierownik: pok. 306 tel. (55) 625-61-09
Zespół Usług Środowiskowych

pok. 308 - tel. (55) 625-61-45,
pok. 309 - tel. (55) 625-61-76,
pok. 321, 322 - tel. (55) 625-61-98,

pok. 313 - tel. (55) 625-61-77

pok. 310, 314 - tel. (55) 625-61-99

Zespół Świadczeń Instytucjonalnych
pok. 307 - tel. (55) 625-61-44,

pok. 320 - tel. (55) 625-61-75

 

Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: pok. 400 tel. (55) 625-61-79

Zespół Przyznawania Świadczeń

pok. 410 - tel. (55) 625-61-28,

pok. 412 - tel. (55) 625-61-48,
pok. 413 - tel. (55) 625-61-31,

pok. 414 - tel. (55) 625-61-04,

pok. 415 - tel. (55) 625-61-96,
pok. 416 - tel. (55) 625-61-95,

pok. 417 - tel. (55) 625-61-24,
pok. 418 - tel. (55) 625-61-19

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pok. 200-202 tel. (55) 625-61-38

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: pok. 208 tel. (55) 625-61-22
Rodziny zastępcze
pok. 207 - tel. (55) 625-61-32,

pok. 210 - tel. (55) 625-61-27,
pok. 211 - tel. (55) 625-61-46,

Usamodzielnienia
pok. 219 - tel. (55) 625-61-43

Psycholodzy
pok. 215 - tel. (55) 625-61-26,

pok. 216 - tel. (55) 625-61-23

Praca socjalna

pok. 504 ? tel. (55) 625-61-12

pok. 505 ? tel. (55)     625-61-33

pok. 510 ? tel. (55) 625-61-47

pok. 511 ? tel. (55) 625-61-78

 

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pok. 213 - tel. (55) 625-61-08,

pok. 214 - tel. (55) 625-61-41

 

Zespół ds. Bezdomności
ul. Zamkowa 16A

tel. (55) 625-61-18

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Zamkowa 16A

Kierownik: pok. 10 - tel. (55) 625-61-72
pok. 1 - tel. (55) 625-61-70,

pok. 6 - tel. (55) 625-61-71,
pok. 9 - tel. (55) 625-61-73

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55) 255-00-01

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia można przesyłać też drogą elektroniczną pod adres mops@mops.elblag.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg.

W głównej siedzibie Ośrodka zainstalowana została również skrzynka podawcza, gdzie można wrzucać wnioski, pisma, podania.

Jednocześnie informujemy, że dla osób nieposiadających rachunku bankowego kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach od 10.00 do 12.00.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne niedogodności. 

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności Ośrodka, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka www.mops.elblag.pl.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U poz. 878).