Strona Główna arrow Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie arrow Gdzie szukać pomocy
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Gdzie szukać pomocy

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

 

 • W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenie Ci pomocy medycznej. Możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

 • Jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-120-002 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy
  w Rodzinie ?Niebieska Linia?, (poniedziałek ? sobota 8.00 ? 22.00, niedziela
  i święta 8.00 ? 16.00).

 

 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:
  • Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  • Ośrodka Wsparcia,
  • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW),
  • Ośrodka Przemocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP),
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Advertisement