Strona Główna arrow Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie arrow Rodzaj świadczonych usług
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Rodzaj świadczonych usług

Standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie obejmuje między innymi:

zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,

 • ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc
  w rodzinie,
 • udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego
  i socjalnego
 • prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy
  w rodzinie,
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • udzielanie konsultacji wychowawczych
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy

 

Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidulane spotkania z psychologiem obejmują przede wszystkim indywidualne porady dotyczące pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych.

Celem terapii psychologicznej jest

 • wpojenie ofiarom zdolności skutecznego rozwiązywania problemów życiowych,
 • zwiększenie odporności na niepowodzenia,
 • przekazywanie umiejętności wykorzystywania życiowych możliwości,
 • uświadamianie doznanych krzywd, pomoc w poznaniu i zrozumieniu siebie,
 • poszukiwanie własnych celów, wyrażanie tłumionych uczuć i emocji,
 • zapobieganie impulsywnym odreagowywaniem,
 • wspieranie w przejmowaniu większej kontroli nad swoim życiem.

Najczęściej indywidualna pomoc psychologiczna ogranicza się do kilku, kilkunastu spotkań, w trakcie, których udzielana jest konkretna porada. Najczęściej bywa tak, że kontakt jest podtrzymywany jeszcze przez kilka miesięcy, nawet lat od momentu opuszczenia przez klienta ośrodka.

(źródło: Jóźwik M., Centrum Praw Kobiet, Przemoc wobec kobiet ?  Niezbędnik Psychologa, Warszawa 2007)

Grupa Wsparcia

Grupa Wsparcia to spotkania osób doświadczających przemocy w rodzinie,
których celem jest:

 • podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie
  poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych,
 • zwalczanie bezradności wobec przemocy,
 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności
  w procesie wychodzenia z przemocy,
 • odkrycie źródła  wewnętrznej siły i mocy.

 

Grupy wsparcia są miejscem, w którym kobiety mogą ze sobą dyskutować na różne tematy: nie tylko o przemocy, ale również na każdym inny temat, który uznają za właściwy. Praca w grupie pomaga kobietom w zyskać świadomość samych siebie i środowiska społecznego, w jakim żyją. W grupie biorą udział nie tylko mieszkańcy SOW ale też osoby z zewnątrz, które doświadczyły przemocy ze strony bliskich osób.  Każda z osób zainteresowanych zapraszana jest na spotkanie indywidualne z psychologiem, którego   celem jest diagnoza sytuacji osoby i kwalifikacja do grupy.

Grupa Wparcia ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć
w dowolnym momencie jej trwania. Każde spotkanie trwa 2 godziny i podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy bieżących spraw i sytuacji uczestników. Mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, omówienia ich i uzyskania informacji zwrotnych od grupy i terapeutów. Druga część spotkania przeznaczona jest na wątki edukacyjne. Wsparcie grupowe obejmujące zajęcia warsztatowe
z psychologiem i pedagogiem w okresie poza wakacyjnym w wymiarze dwie godziny tygodniowo.

 

Daj sobie pomóc !!!

Jeżeli w Twojej rodzinie ktoś krzywdzi Ciebie lub Twoje dziecko,

jeżeli  potrzebujesz wsparcia i motywacji, by zmienić swoje życie,

by uwierzyć we własne siły

zapraszamy do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających
Przemocy w Rodzinie

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Pomoc prawna

Osoby, które padły ofiarą przemocy są informowane o swoich prawach
i możliwościach, jakie daje im obowiązujące prawo. W SOW prawnik jest dostępny dla klienta jeden raz w tygodniu.

Informacje z zakresu prawa powinny obejmować między innymi:

 • przepisy dotyczące bezpośredniej i długoterminowej ochrony przed przemocą
 • procedury policyjne i administracyjne
 • prawo rodzinne (rozwody, prawa rodzicielskie, alimenty, )
 • przepisy określające prawa ofiary oraz prawo do odszkodowania
  i zadośćuczynienia w postępowaniu karnym i cywilnym
 • przepisy określające prawo do mieszkania komunalnego itd.

(Donimiczak A., ?Przemoc wobec kobiet w rodzinie ? Niezbędnik Pracowników Schronisk?,
Warszawa 2008r.)

Zmieniony ( 24.10.2019. )
 
Advertisement