Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu realizuje Program pn. ?Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych? ? edycja 2019, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Warunki przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w ramach Programu ?Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych? ? edycja 2019:

1) wiek do 75 roku życia,

2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) dochód do 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, Dział Pomocy Środowiskowej, pokój 302.


Zmieniony ( 30.09.2019. )