Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

W dniu 14.08.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu rozpoczął realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Program przeznaczony jest dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
     1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
     2) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 • osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

Realizacja Programu odbywa się w III modułach

Moduł I – opieka wytchnieniowa w formie dziennej

a) w miejscu zamieszkania – Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, ul. Skrzydlata 15a.
Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku – 6 godzin dziennie z możliwością przedłużenia do 12 godzin dziennie.
Adresaci: dzieci niepełnosprawne ze wskazaniami wynikającymi z Programu/ osoby dorosłe niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

b) w domu pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Bema 8.
Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku – w godzinach od 9.00 do 17.00
Adresaci: kobiety niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności /dzieci niepełnosprawne ze wskazaniami wynikającymi z Programu (płci żeńskiej) od 5 roku życia.

Moduł II – opieka całodobowa

a) Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a
Usługa świadczone będzie:
- w każdym miesiącu dwa weekendy (od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r.) od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godziny 16.00
- raz w miesiącu jeden tydzień odbywający się od poniedziałku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 16.00  - określenie tygodnia nastąpi po uzgodnieniu  z kierownikiem ŚDS i potrzeb osoby korzystającej z usług.
Adresaci: dzieci/ młodzież niepełnosprawna od 10 roku życia ze wskazaniami wynikającymi z Programu oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym

b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1 :
- w każdym miesiącu dwa weekendy (od września 2019 r. do grudnia 2019 r.) od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godziny 16.00.
Adresaci: dzieci niepełnosprawne ze wskazaniami wynikającymi z Programu oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

 

Terminy pobytów całodobowych w opiece wytchnieniowej

Miesiąc

Pobyt początek

godz. 16:00

Pobyt koniec

godz. 16:00

Realizator

Sierpień

23.08.2019

25.08.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

30.08.2019

01.09.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

Wrzesień

06.09.2019

08.09.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

13.09.2019

15.09.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

20.09.2019

22.09.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

27.09.2019

29.09.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

Październik

04.10.2019

06.10.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

11.10.2019

13.10.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

18.10.2019

20.10.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

25.10.2019

27.10.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

Listopad

08.11.2019

10.11.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

15.11.2019

17.11.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

22.11.2019

24.11.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

29.11.2019

01.12.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

Grudzień

06.12.2019

08.12.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

13.12.2019

15.12.2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, przy ulicy Podgórnej 1

20.12.2019

22.12.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

27.12.2019

29.12.2019

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elblągu, r. Skrzydlata 15a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin naboru wniosków do objęcia pomocą w formie opieki całodobowej w ramach modułu II upływa w środy o godz. 15:00 przed rozpoczęciem pobytu.
            
Moduł III – poradnictwo specjalistyczne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi” w Elblągu, ul. Stawidłowa 12

Usługa świadczona będzie:
a) Dietetyk – soboty w godzinach 11.00 – 16.00.
b) Terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, rehabilitant – od poniedziałku do środy w godzinach 15.00 – 19.00.
c) Andragog specjalny, psycholog, pielęgniarka – od czwartku do piątku w godzinach 12.00 -15.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 15.00.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 jest finansowany
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychDRUKI-„Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019:

MODUŁ I-pobyt dzienny:

MODUŁ I-Dziecko-pdf

MODUŁ I-osoba dorosła-pdf

 

MODUŁ II-pobyt całodobowy:

MODUŁ II-Dziecko-pdf

MODUŁ II-osoba dorosła-pdf

 

MODUŁ III-poradnictwo specjalistyczne:

MODUŁ III-Dziecko-pdf

MODUŁ III-osoba dorosła-pdf

 

 

 

 

Zmieniony ( 02.09.2019. )