Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. będzie przyjmował wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia „Dobry start” w kwocie 300 zł. Tutejszy Ośrodek realizuje wypłatę ww. świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Elbląga. Wnioski można składać w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ul. Winnej 9 w pokoju 409 od 1 sierpnia 2018r. Świadczenie przysługuje dzieciom i osobom uczącym się w szkołach dziennych w wieku od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych.  Szczegółowe  zasady przyznawania świadczenia „Dobry Start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. 

Wniosek

Załącznik do wniosku

 

Zmieniony ( 19.07.2018. )
 
następny artykuł »