Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych
Instytucje i organizacje pozarządowe działające w mieście  na rzecz osób bezdomnych


 

800 165 320 – bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Olsztyn działająca od  1.XI.2018 r. do 31.III.2019 r. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

 

L.p

Nazwa instytucji

(organizacji) adres, nr telefonu

Godziny pracy-udzielenia pomocy

Zakres udzielanej pomocy

 

1.

 

Schronisko, Noclegownia, Ogrzewalnia im. Św. Brata Alberta.

ul. Nowodworska 49

55  625  62  84 - dyżurka

55  625  62  80 – Kierownik

odnowaelblag@wp.pl

 

Całodobowo

 

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn;

Gorący posiłek;

W miarę możliwości zabezpieczenie w odzież i bieliznę osobistą;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

Porady psychologiczne;

 

2.

 

Pogotowie Socjalne

ul. Królewiecka 102

55  625  62 41 – biuro

55  625  62 45  – dyżurka

pogotowie.socjalne@wp.pl

 

Całodobowo

 

Noclegi dla osób  bezdomnych w miesiącach XI-IV

od 19°°  do 7°°

Osoby nietrzeźwe dowożone.

W miesiącach zimowych  XI - IV:

Noclegi dla bezdomnych mężczyzn (trzeźwych i nietrzeźwych)

Opieka lekarska;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

W miarę możliwości wymiana odzieży;

3.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49

55  233 80 79    telefon czynny od 8ºº do 21ºº

osrodekwsparcia.elblag@gmail.com

 

Całodobowo

 

 

Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi – osoby trzeźwe;

Wyżywienie.

 

 

4.

Polski Czerwony Krzyż

Pl. Słowiański 13-14

55  232 52 58

zr.elblag@pck.org.pl

Poniedziałek- piątek

800-1400

Wydawanie odzieży;

W okresach przedświątecznych wydawanie żywności;

 

5.

 

CARITAS Diecezji Elbląskiej

ul. Zamkowa 17

55  232 66 09

514 140 850

caritas.elblag@gmail.com

Poniedziałek- piątek

800-1500- biuro

W miarę możliwości wydawanie środków czystości i odzieży;

 

Jadłodajnia

Poniedziałek- piątek: 1130-1330

Sobota : 1130-1300

W miesiącach zimowych XI-III wydawanie gorącego posiłku od poniedziałku do soboty; sobota-wydawanie suchego prowiantu na niedzielę lub święta;

 

 

6.

 

Straż Miejska

ul. Winna 9

986 – telefon alarmowy

55  239  30 34

55  239 30 40 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

straz.miejska@elblag.eu

 

Poniedziałek – piątek

730-2100

sobota -niedziela

1100-1900

Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy;

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w temacie  udzielania pomocy osobom bezdomnym;

 

7.

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego /

Referat Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego

tel. całodobowy

55  239 30 40 tomasz.swiniarski@umelblag.pl

 

całodobowo

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji pomocy dla osoby bezdomnej;

Zbieranie meldunków od instytucji samorządowych dotyczących realizacji pomocy osobom bezdomnym;

Bieżąca koordynacja pracy instytucji i organizacji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom bezdomnym.

 

8.

 

Komenda Miejska Policji w Elblągu

ul. Tysiąclecia 3

997 –  tel. alarmowy 

55  230  15 50 / 55

komendant@elblag.ol.policja.gov.pl

 

całodobowo

Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Podejmowanie interwencji w każdej sytuacji,  w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy,

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w  udzielania pomocy osobom bezdomnym

 

9.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Winna 9

55  625 61 00  sekretariat

mops@mops.elblag.pl

 

Poniedziałek - piątek

730-1530

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym i wskazywanie miejsc noclegowych;

Kierowanie osób bezdomnych do schroniska   i sporządzanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia osoby w placówce;

Udzielanie pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Wydawanie skierowań na gorący posiłek;

W miesiącach zimowych  pracownicy socjalni  uczestniczą wspólnie ze Strażą Miejską i Policją w zespołach wyjazdowych, których celem jest kontrolowanie  miejsc gromadzenia się osób bezdomnych

 

10.

 

Parafia Św. Rodziny

ul. Aleja Odrodzenia 13

tel. 55 235 75 53

barten@onet.poczta.pl

 

Cały tydzień

1200 - 1300

 

Gorący posiłek dla osób  potrzebujących trzeźwych.

 

11.

 

Teen Challenge

 ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 27-28

tel. 503 555 022

elblagteenchallenge@gmail.com

 

poniedz. – czwartek

900- 1300

każdy piątek godz. 1700 Plac Dworcowy wydawanie ciepłych posiłków

 

Punkt konsultacyjny dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;

Wydawanie ciepłych posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej; wydawanie odzieży osobom potrzebującym

Współpraca i instytucjami  w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym

 

 

Adresy i Telefony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

 

 

L.p.

 Dział Świadczeń Socjalnych

Numery telefonów

Adres

 

1.

 

Kierownik: Anna Siemaszko

 

55  625 61 79

 

ul. Winna 9 pokój 402

 (III piętro)

 

2.

 

Zespół  ds. Osób Bezdomnych

 

 

55  625 61 18

 

 

ul. Winna 9 pokój 400

(III piętro)

 

 

Zmieniony ( 14.12.2018. )