Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych

OSOBY BEZDOMNE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY LUB WSPARCIA

NIŻEJ WYMIENIONYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI   

 

Lp.

Nazwa instytucji

(organizacji) adres, nr telefonu

Godziny pracy-udzielenia pomocy

Zakres udzielanej pomocy

 

1.

 

Schronisko, Noclegownia, Ogrzewalnia im. Św. Brata Alberta.

ul. Nowodworska 49

55  625  62  84 - dyżurka

55  625  62  80 – Kierownik

odnowaelblag@wp.pl

 

Całodobowo

 

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn;

Gorący posiłek ;

W miarę możliwości zabezpieczenie w odzież i bieliznę osobistą;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

Porady psychologiczne;

 

2.

 

Pogotowie Socjalne

ul. Królewiecka 102

55  625  62 41 – biuro

55  625  62 45  – dyżurka

pogotowie.socjalne@wp.pl

Całodobowo

 

Noclegi dla osób  bezdomnych w miesiącach XI-IV

od 19°°  do 7°°

Osoby nietrzeźwe dowożone.

W miesiącach zimowych  XI - IV:

Noclegi dla bezdomnych mężczyzn (trzeźwych i nietrzeźwych)

Opieka lekarska;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

W miarę możliwości wymiana odzieży;

3.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49

55  233 80 79    telefon czynny od 8ºº do 21ºº

osrodekwsparcia.elblag@gmail.com

 

Całodobowo

 

 

Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi – osoby trzeźwe;

Wyżywienie.

 

 

4.

Polski Czerwony Krzyż

Pl. Słowiański 13-14

55  232 52 58

pck-czech.lidia@wp.pl

Poniedziałek- piątek

800-1400

Wydawanie odzieży;

W okresach przedświątecznych wydawanie żywności;

 

5.

 

CARITAS Diecezji Elbląskiej

ul. Zamkowa 17

55  232 66 09

514 140 850

caritas@elblag.net

Poniedziałek- piątek

800-1500- biuro

W miarę możliwości wydawanie środków czystości i odzieży;

 

Jadłodajnia

Poniedziałek- piątek:     1130-1330

Sobota :  1130-1300

W miesiącach zimowych XI-III wydawanie gorącego posiłku od poniedziałku do soboty; sobota-wydawanie suchego prowiantu na niedzielę lub święta;

 

6.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Winna 9

55  625  61 00  sekretariat

mops@mops.elblag.pl

 

Poniedziałek - piątek

730-1530

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym i wskazywanie miejsc noclegowych;

Kierowanie osób bezdomnych do schroniska   i sporządzanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia osoby w placówce;

Udzielanie pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Wydawanie skierowań na gorący posiłek;

 

7.

Parafia Św. Rodziny

ul. Aleja Odrodzenia 13

tel. 55 235 75 53

barten@onet.poczta.pl

Cały tydzień

1200 - 1300

Gorący posiłek dla osób  potrzebujących trzeźwych.

 

8.

Teen Challenge

 ul. Zw. Jaszczurczego 17

tel. 503 555 022

elblagteenchallenge@gmail.com

Poniedziałek – piątek

900- 1300

każdy piątek godz. 1700 Plac Dworcowy wydawanie ciepłych posiłków

Punkt konsultacyjny dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;

Wydawanie ciepłych posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej;

Współpraca i instytucjami  w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym.

Wykaz Zespołów ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej

MOPS w Elblągu

 

L.p.

 Zespół ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej

Numery telefonów

Adres

 

Kierownik: Joanna Stachowicz

55  625 61 18

ul. Winna 9 (parter) pokój 104

1.

Zespół  ds. RWŚiPS - I

55  625 61 78  (79)  

 

ul. Winna 9 (piętro III)

pokój 402,406

2.

Zespół ds. RWŚiPS - II

 

55  625 61 04  (12)

ul. Winna 9 (piętro III)

pokój 403,404,405,406

3.

Zespół  ds. RWŚiPS - V

 

55  230  60  42  (60)

 

ul. Grunwaldzka 85

4.

Zespół  ds. RWŚiPS - VI

 

55  625  61 18  (33)

 

ul. Winna 9

pokój 105, 106

5.

Zespół  ds. RWŚiPS - VII

 

55  625  61 98   (99, 76, 45)

 

ul. Winna 9

pokój 407, 408, 417, 416

6.

Zespół ds. RWŚiPS - VIII

 

55  625  61  95  (69, 84)

ul. Mielczarskiego 22-24

 

 

Zmieniony ( 23.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »