Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Bank Żywności

 Image

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 14 czerwca 2017 roku w, osoby które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Do 14 czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa , cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego Bank Żywności w Elblągu będzie realizować cykliczne działania towarzyszące: Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):

·         włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

·         grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

·         pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

·         pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

·         wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego elbląskie OPL: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu,

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu , Stowarzyszenie Klub Abstynenta ŻUŁAWY w Elblągu,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych „ Od nowa…” w Elblągu

objęły wsparciem żywnościowym 3 114 osób.

Obok dystrybucji paczek oraz wydanych posiłków prowadzone były również działania towarzyszące.

 

 Realizacja działań towarzyszących w podprogramie 2015 :

-kulinarne połączone z niemarnowaniem żywności : 56 warsztatów

-żywieniowo - dietetyczne :   27 warsztatów

-edukacja ekonomiczna : 35 warsztatów

 Łącznie w działaniach towarzyszących udział wzięło 1248 osób.

 

W Podprogramie 2016 w Elblągu uczestniczą następujące OPL:

-Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu,

-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu ,

-Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu,

 -Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych „ Od nowa…”w Elblągu,

- Bank Żywności w Elblągu -  Punkt Socjalny „PAJDKA”

 

W celu skorzystania z pomocy Banku Żywności przez osoby z terenu Miasta Elbląg, należy zgłaszać się po skierowanie do pracownika socjalnego w Zespole Pracy Socjalnej właściwym ze względu na rejon zamieszkania.                                                                                   

 

 


 

Zmieniony ( 07.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »