Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Aktywne Zawodzie

Aktywne Zawodzie to projekt realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Powstał w oparciu o potrzeby zgłaszane przez mieszkańców podczas rozmów i spotkań dotyczących rewitalizacji ich dzielnicy. Skierowany jest do mieszkańców elbląskiej dzielnicy Zawodzie. Oferta projektu skierowana jest przede wszystkich do osób indywidualnych i członków rodzin w wieku 15-64 lata, ale oferta Domu Sąsiedzkiego i animacja podwórkowa będą otwarte dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza dzieci, młodzieży i seniorów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z następujących usług:

·         poradnictwo specjalistyczne:

- prawne

- mediacyjne

- finansowe (budżet domowy, zobowiązania pożyczkowe i kredyty)

·         poradnictwo i warsztaty z psychologiem (rozwiązywanie problemów indywidualnych, rodzinnych, rozwijanie umiejętności społeczno-interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wsparcie w wychodzeniu z problemów związanych z uzależnieniami)

·         asystent rodziny (wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie)

·         warsztaty dla rodziców:

- akademia rodzica (rozwijanie umiejętności wychowawczych, poprawienie kontaktu i komunikacji z dziećmi)

- gospodarowanie budżetem domowy

- organizowanie czasu wolnego

- zdrowe odżywianie się

- inne w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

·         warsztaty i konsultacje zawodowe, w tym doradztwo z zakresu otrzymania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

·         Dom Sąsiedzki i animacja podwórkowa:

- twórcze zajęcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin

- coolturalna piwnica dla młodych

- wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- klub seniora

- inicjatywy podwórkowe

- pikinki sąsiedzkie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go:

- osobiście do biura projektu przy ulicy Warszawskiej 55 (parter budynku), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14

- w formie skanu na adres e-mailowy: aktywnezawodzie@gmail.com

Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane do 7 października 2016.

 Pobierz formularz zgłoszeniowy

Bliższe informacje o projekcie można uzyskać od Agnieszki Łebek, tel. 55 625 66 81.oraz szukać ich na stronie www.eswip.pl 

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez partnerów: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy są członkami Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga.

Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »