Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Karty parkingowe

KARTA PARKINGOWA


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A, informuje ,iż od dnia 1 lipca 2014r. następują zmiany dot. zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych .


Z dniem 1 lipca 2014 :

Kartę parkingową wydaje się:

1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:

* znacznego, lub

* umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O, 05-R lub 10-N ), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się;

3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Od dnia 01 lipca 2014r. Karta parkingowa będzie wydawana w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A.


Karty parkingowe wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2015 r.


Telefon kontaktowy Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności – 055 625-61-70, (71), (72), (73)


Zmieniony ( 05.03.2019. )
 
następny artykuł »