Strona Główna arrow Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie arrow Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie

 

Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie - oferta

 

Opis grupy:

Spotkania grupowe skierowane są do osób doświadczających przemocy ze strony bliskich osób.

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w dowolnym momencie jej trwania. Każde spotkanie trwa 2 godziny i podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy bieżących spraw i sytuacji uczestników. Każdy ma możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, omówienia ich i uzyskania informacji zwrotnych od grupy i terapeutów. Druga część spotkania przeznaczona jest na wątki edukacyjne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Cele grupy:

1. Zatrzymanie przemocy domowej.

1. Wsparcie emocjonalne.

2. Próba zwalczenia poczucia bezradności wobec problemu.

3. Budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników.

4. Psychoedukacja dotycząca przemocy i sposobów radzenia sobie z nią oraz z jej skutkami.

5. Nabywanie nowych, konstruktywnych zachowań.

 

Tematy poruszane na spotkaniach:

1. Co to jest przemoc i jakie są jej rodzaje?

2. Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie.

3. Przekonania, mity i stereotypy na temat przemocy.

4. Cykle przemocy, moc faz miodowego miesiąca.

5. Portret ofiary przemocy.

6. Portret sprawcy przemocy.

7. Na czym polega syndrom wyuczonej bezradności i jak mu przeciwdziałać?

8. Wpływ przemocy domowej na dzieci i sposoby postępowania z nimi.

9. System wsparcia (kto może pomóc). Jak informować innych o sytuacji przemocy?

10. Strategie obronne w sytuacji przemocy ? skuteczne i nieskuteczne metody obrony.

11. Procedura Niebieskiej Karty.

13. Moje poczucie własnej wartości. Jak je wzmacniać?

14. Moje prawa.

15. Jak dbać o siebie i swoje potrzeby.

16. Asertywność.

17. Sposoby szukania pracy.

18. Jak wypoczywam ? trening relaksacyjny.

 

Podczas trwania grupy odbędą się również spotkania z przedstawicielami innych instytucji ? policjantem, prawnikiem, kuratorem oraz innymi osobami w zależności od zgłaszanych potrzeb przez uczestników.

 

Formy pracy:

Dyskusja, mikrowykłady, ćwiczenia w parach, praca z kwestionariuszami i przy użyciu innych aktywnych metod pracy z grupą.

 

Termin spotkań:

Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek o godz. 17.30.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia zawieszone do odwołania

 

Miejsce spotkań:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu

ul. Jaszczurczego 17

II piętro

 

Osoby prowadzące:

Agnieszka Siulecka ? kierownik SOW, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Adrianna Sijka ? Kłusiewicz ? pedagog, specjalista w za specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 

Zapisy:

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
55 255 00 01 lub bezpośredni w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu, ul. Jaszczurczego 17.

Każda z osób zainteresowanych zapraszana jest na spotkanie indywidualne z psychologiem, którego   celem jest diagnoza sytuacji osoby i kwalifikacja do grupy.


 

Zmieniony ( 24.06.2020. )
 
Advertisement