Strona Główna arrow Skargi i wnioski
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII. Skargi i wnioski (Dz.U. z 2009r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski kierowane do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu można składać na kilka sposobów:

  1. wnoszone na piśmie - należy przesłać na adres:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Winna 9
    82-300 Elbląg
  2. przesłane faxem - pod numer (55) 625-61-03
  3. przesłane pocztą elektroniczną - na adres mops@mops.elblag.pl
  4. wnoszone ustnie - przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winnej 9, pokój 317, w każdą środę (z wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 8.00 - 16.00, (wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie w sekretariacie Dyrektora (tel. 625-61-00) planowanej godziny przybycia, celem uniknięcia ewentualnego długiego czasu oczekiwania spowodowanego przybyciem kilku interesantów jednocześnie).

Skargi i wnioski nadesłane pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Dyrektor Ośrodka nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym - co jest zgodne z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r Nr 5, poz. 46), który stanowi, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zmieniony ( 18.01.2014. )
 
Advertisement