Strona Główna arrow Kontakt arrow Kontakt z MOPS
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Utwórz PDF Drukuj

Siedziba Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblagu
82-300 Elblag ul. Winna 9,
tel. sekretariat: (55) 625-61-00,
fax: (55) 625-61-03
email: mops@mops.elblag.pl

 Sekretariat Dyrektora - pokój 317

Działy i Sekcje w Ośrodku:

Dział Finansowo - Księgowy

Główny księgowy
tel. (55)625-61-11

Budżet
pokój 505
tel. (55) 625-61-37

Księgowość
pokój 504
tel. (55) 625-61-36

Kasa
pokój 100 - 102
tel. (55) 625-61-35

Zespól Prawny
pokój 311
email: pr@mops.elblag.pl

 

Zespól Organizacji i Nadzoru

Główny Specjalista
pokój 311
tel. (55) 625-61-15

Samodzielne stanowiska: 

 ds. Kadr
pokój 305
tel. (55) 625-61-14

  ds. organizacyjnych i kontroli (instpektor ochrony danych)
pokój 310
tel.(55) 625-61-21

   ds. BHP

pokój 305
tel.(55) 625-61-14
 

Informatycy

 tel. (55) 625-61-07

it@mops.elblag.pl

Zespól Strategii i Doradztwa Metodycznego

Stanowisko ds. prac społecznie użytecznych i planowania strategicznego
pokoj 321
tel. (55) 625-61-39
 
Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej

pokój 310
tel.(55) 625-61-21
email: e.tanska@mops.elblag.pl

 

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik, tel. 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

Rodziny zastępcze
pokój 301, 302, 303 tel. (55) 625-61-32, (27), (43), (46)

Usamodzielnienia
pokój 409

tel. (55) 625-61-16, 32

  
Dział Usług Społecznych

Kierownik, tel. 625-61-09
email:os@mops.elblag.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej
tel. (55) 625-61-10, (55) 625-61-45, (55) 625-61-76, (55) 625-61-98, (55) 625-61-99

pokój 309, 407, 408, 416, 417

Zespół Pomocy Instytucjonalnej

pokój 307, 320

tel. 625-61-44 (75)

 Zespół Organizowania Społeczności Seniorów

pokój 321

tel. 625-61-39

Sekcja Gospodarcza

 
Kierownik, tel. 625-61-06

email:an@mops.elblag.pl

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pokój 201 - 202
tel. (55) 625-61-38

 
Dział Świadczeń Socjalnych
kierownik - tel. 625-61-79
 
Zespół Realizacji Świadczeń
tel. 625-61-25, 625-61-77, 625-61-05
 
Zespół Pracy Socjalnej Nr I
ul. Winna 9 (parter, pokój 105)

tel. 625-61-33

tel.625-61-24

Zespół Pracy Socjalnej Nr II

ul. Winna 9 pokoje 403, 404, 405, 406
tel. 625-61-04, 625-61-12, 
625-61-78

Zespół Pracy Socjalnej Nr III

ul. Winna 9 pokoje 410, 412

 tel. 625-61-28, 235-97-88

 Zespół Pracy Socjalnej Nr IV

ul. Winna 9 (3 piętro) pokoje 414,415,416
tel. 625-61-95, 625-61-96

Zespół ds. Osób Bezdomnych
ul. Winna 9 (3 piętro, pokój 400)

tel.625-61-18 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. (55) 255 00 01

email: sow@mops.elblag.pl

 

Zmieniony ( 22.05.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Advertisement