Strona Główna arrow Kontakt arrow Kontakt z MOPS
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Utwórz PDF Drukuj

Siedziba Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblagu
82-300 Elblag ul. Winna 9,
tel. sekretariat: (55) 625-61-00,
fax: (55) 625-61-03
email: mops@mops.elblag.pl

 Sekretariat Dyrektora - pokój 317

Działy i Sekcje w Ośrodku:

Dział Finansowo - Księgowy

Główny księgowy
tel. (55)625-61-11

Budżet
pokój 505
tel. (55) 625-61-37

Księgowość
pokój 504
tel. (55) 625-61-36

Kasa
pokój 100 - 102
tel. (55) 625-61-35

Zespól Prawny
pokój 311
email: pr@mops.elblag.pl

 

Zespól Organizacji i Nadzoru

Główny Specjalista
pokój 311
tel. (55) 625-61-15

Samodzielne stanowiska: 

 ds. Kadr
pokój 305
tel. (55) 625-61-14

  ds. organizacyjnych i kontroli (instpektor ochrony danych)
pokój 310
tel.(55) 625-61-21

   ds. BHP

pokój 305
tel.(55) 625-61-14
 

Informatycy

 tel. (55) 625-61-07

it@mops.elblag.pl

Zespól Strategii i Doradztwa Metodycznego

Stanowisko ds. prac społecznie użytecznych i planowania strategicznego
pokoj 508
tel. (55) 625-61-39
 
Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej

pokój 508
tel.(55) 625-61-39
email: e.tanska@mops.elblag.pl

 Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik, tel. 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

Rodziny zastępcze
pokój 207, 210, 211, 219 tel. (55) 625-61-32, (27), (43), (46)

Usamodzielnienia
pokój 209

tel. (55) 625-61-16

  
Dział Usług Społecznych

Kierownik, tel. 625-61-09
email:os@mops.elblag.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej
tel. (55) 625-61-10, (55) 625-61-45, (55) 625-61-76, (55) 625-61-98, (55) 625-61-99, (55) 625-61-77

pokój 302, 308, 309, 310, 313, 314, 321, 322

Zespół Pomocy Instytucjonalnej

pokój 307, 320

tel. 625-61-44 (75)

 Zespół Organizowania Społeczności Seniorów

pokój 508

tel. 625-61-39

Sekcja Gospodarcza

 
Kierownik, tel. 625-61-06

email:an@mops.elblag.pl

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pokój 201 - 202
tel. (55) 625-61-38

 
Dział Świadczeń Socjalnych
kierownik - tel. 625-61-79
 
Zespół Realizacji Świadczeń
tel. 625-61-25, 625-61-17, 625-61-05
 
Zespół Pracy Socjalnej 

tel. 625-61-33, 625-61-24, 625-61-04, 625-61-12,  625-61-78,
 tel. 625-61-28, 235-97-88,
tel. 625-61-95, 625-61-96

pokoje 410, 412,
403, 404, 405, 406

  414,415,416,417,418

Zespół ds. Osób Bezdomnych
pokój 104

tel.625-61-18 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. (55) 255 00 01

email: sow@mops.elblag.pl

 

Zmieniony ( 18.07.2019. )
 
następny artykuł »
Advertisement