Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Utwórz PDF Drukuj

Siedziba Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblagu
82-300 Elblag ul. Winna 9,
tel. sekretariat: (55) 625-61-00,
fax: (55) 625-61-03
email: mops@mops.elblag.pl

 Sekretariat Dyrektora - pokój 317

Działy i Sekcje w Ośrodku:

Dział Finansowo - Księgowy

Główny księgowy
tel. (55)625-61-11

Budżet
pokój 505
tel. (55) 625-61-37

Księgowość
pokój 504
tel. (55) 625-61-36

Kasa
pokój 100 - 102
tel. (55) 625-61-35

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik, tel. 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

Rodziny zastępcze
pokój 409, 402, 403, 406
tel. (55) 625-61-32, (24), (27), (43), (46)

Placowki opiekuńczo-wychowawcze
pokój 303

tel. (55) 625-61-16

Usamodzielnienia
pokój 409, 404

tel. (55) 625-61-28, 32

  
Dział ds. Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Interwencji Kryzysowej

Kierownik, tel. 625-61-10
email:os@mops.elblag.pl

Usługi opiekuńcze i transportowe
tel. (55) 625-61-41

pokój 320

Pracownicy socjalni do Niebieskich Kart

pokój 508

tel. 625-61-08

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. (55) 255 00 01

email: sow@mops.elblag.pl


Dział Świadczeń, Obsługi Gospodarczej i Informatyzacji


 
Kierownik, tel. 625-61-19

email:an@mops.elblag.pl

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
pokój 201 - 202
tel. (55) 625-61-05
tel. (55) 625-61-38

Stanowisko ds. dożywiania i świadczeń opieki zdrowotnej
pokoj 321
tel. (55) 625-61-25
 
Stanowisko ds. prac społecznie użytecznych, dożywiania i ubezpieczeń
pokoj 321
tel. (55) 625-61-25
 

Informatyk

 tel. (55) 625-61-39

it@mops.elblag.pl

 

Sekcja Gospodarcza

Kierownik tel. (55) 625-61-06

pokój 322

Zespól Prawny
pokój 311
tel. (55) 625-61-15
email: pr@mops.elblag.pl

 

Zespól ds. Organizacji i Nadzoru

Główny Specjalista
pokój 311
tel. (55) 625-61-15

Samodzielne stanowiska: 

 ds. Kadr
pokój 305
tel. (55) 625-61-14

  ds. organizacyjnych
pokój 307
tel.(55) 625-61-07

 ds. projektów unijnych i kontroli
pokój 310
tel.(55) 625-61-21
email: e.tanska@mops.elblag.pl

   ds. BHP

pokój 320
tel.(55) 625-61-41
 
Zespoły Pracy Socjalnej

 ZPS Nr 1
ul. Myliusa 20
tel. 625-61-78, 625-61-79,
Kierownik, tel.625-61-75

ZPS Nr 2
ul. Odrodzenia 8
tel. 230-60-59
Kierownik, tel. 230-60-04

ZPS Nr 5
ul. Grunwaldzka 85
tel. 230-60-60, 230-60-61
Kierownik, tel. 230-60-42

ZPS Nr 6
ul. Winna 9 (parter, pokój 105), 205 i 206

tel. 625-61-33, (44), (45)
Kierownik, tel.625-61-18 

ZPS Nr 7(od 1 marca 2016)

ul. Winna 9 pokoje 407, 408, 417

tel. 625-61-76, 625-61-98, 625-61-99

Kierownik, tel. 625-61-77

ZPS Nr 8
ul. Mielczarskiego 22-24
tel. 625-61-96, 625-61-95
Kierownik, tel. 625-61-84

Zmieniony ( 18.02.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »