Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Utwórz PDF Drukuj

Siedziba Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblagu
82-300 Elblag ul. Winna 9,
tel. sekretariat: (55) 625-61-00,
fax: (55) 625-61-03
email: mops@mops.elblag.pl

 Sekretariat Dyrektora - pokój 317

Działy i Sekcje w Ośrodku:

Dział Finansowo - Księgowy

Główny księgowy
tel. (55)625-61-11

Budżet
pokój 505
tel. (55) 625-61-37

Księgowość
pokój 504
tel. (55) 625-61-36

Kasa
pokój 100 - 102
tel. (55) 625-61-35

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik, tel. 625-61-22
email: dr@mops.elblag.pl

Rodziny zastępcze
pokój 301, 302, 303 tel. (55) 625-61-32, (24), (27), (43), (46)

tel. (55) 625-61-16

Usamodzielnienia
pokój 409

tel. (55) 625-61-28, 32

  
Dział ds. Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Interwencji Kryzysowej

Kierownik, tel. 625-61-10
email:os@mops.elblag.pl

Usługi opiekuńcze
tel. (55) 625-61-41

pokój 206

Pracownicy socjalni do Niebieskich Kart

pokój 204

tel. 625-61-08

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. (55) 255 00 01

email: sow@mops.elblag.pl


Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Obsługi Gospodarczej i Informatyzacji


 
Kierownik, tel. 625-61-06

email:an@mops.elblag.pl

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pokój 201 - 202
tel. (55) 625-61-38


Stanowisko ds. prac społecznie użytecznych i ubezpieczeń
pokoj 321
tel. (55) 625-61-39
 

Informatyk

 tel. (55) 625-61-39

it@mops.elblag.pl

 

Zespól Prawny
pokój 311
email: pr@mops.elblag.pl

 

Zespól ds. Organizacji i Nadzoru

Główny Specjalista
pokój 311
tel. (55) 625-61-15

Samodzielne stanowiska: 

 ds. Kadr
pokój 305
tel. (55) 625-61-14

  ds. organizacyjnych i kontroli
pokój 310
tel.(55) 625-61-21

Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej
pokój 310
tel.(55) 625-61-21
email: e.tanska@mops.elblag.pl

   ds. BHP

pokój 320
tel.(55) 625-61-41
 
Sekcja ds. Realizacji Świadczeń Socjalnych
kierownik - tel. 625-61-05
tel. 625-61-25, 625-61-77
 
Zespół ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej
kierownik - tel. 625-61-18

ul. Grunwaldzka 85
tel. 230-60-60

 tel. 230-60-42


ul. Winna 9 (parter, pokój 105), 205 i 206

tel. 625-61-33, (44)

tel.625-61-18 

ul. Winna 9 pokoje 407, 408, 416, 417

tel. 625-61-76, 625-61-98, 625-61-99

  tel. 625-61-45

ul. Winna 9 pokoje 402, 406
tel. 625-61-78, 625-61-79

ul. Winna 9 pokoje 403, 404, 405
tel. 625-61-04, 625-61-12

 

ul. Mielczarskiego 22-24
tel. 625-61-96, 625-61-95
  tel. 625-61-84

Zmieniony ( 18.07.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »