Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Utwórz PDF Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Winna 9,

Sekretariat

pok. 317

tel. sekretariat: (55) 625-61-00,

fax: (55) 625-61-03

email: mops@mops.elblag.pl


Dyrektor: Beata Kulesza
tel. (55) 625-61-00

Zastępca Dyrektora: Mirosława Marjańska
tel. (55) 625-61-00

Dział Usług Społecznych
Kierownik: Izabela Sarnowska
pok. 303
tel. (55) 625-61-09
email:
pi@mops.elblag.pl

Zespół Pomocy Środowiskowej
pok. 302 - tel. (55) 625-61-10, pok. 308 ? tel. (55) 625-61-45,
pok. 309 ? tel. (55) 625-61-76, pok. 310 ? tel. (55) 625-61-77,
pok. 321, 322 ? tel. (55) 625-61-98, pok. 313,314 ? tel. (55) 625-61-99

Zespół Pomocy Instytucjonalnej
pok. 307 - tel. (55) 625-61-44, pok. 320 ? tel. (55) 625-61-75

Zespół Organizowania Społeczności Seniorów
pok. 508 - tel. (55) 625-61-39

Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: Anna Siemaszko
pok. 400
tel. (55) 625-61-79
email:
anna.siemaszko@mops.elblag.pl

Zespół Realizacji Świadczeń
pok. 409 - tel. (55) 625-61-25, pok. 409a - tel. (55) 625-61-05,
pok. 408 - tel. (55) 625-61-17

Zespół Pracy Socjalnej
pok. 402 - tel. (55) 625-61-33, pok. 403 - tel. (55) 625-61-47,
pok. 404,405 - tel. (55) 625-61-12, pok. 406 - tel. (55) 625-61-78,
pok. 407 - tel. (55) 625-61-24, pok. 410 - tel. (55) 625-61-28,
pok. 411,413 - tel. (55) 625-61-31, pok. 412 - tel. (55) 625-61-48,
pok. 414 - tel. (55) 625-61-04, pok. 415 - tel. (55) 625-61-96,
pok. 416 - tel. (55) 625-61-95, pok. 417 - tel. (55) 625-61-84,
pok. 418 - tel. (55) 625-61-19

Zespół ds. Osób Bezdomnych
pok. 104
tel. (55) 625-61-18

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pok. 200-202
tel. (55) 625-61-38

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: Magdalena Falkowska
pok. 208
tel. (55) 625-61-22
email:
dr@mops.elblag.pl

Rodziny zastępcze
pok. 207 - tel. (55) 625-61-32, pok. 210 - tel. (55) 625-61-27,
pok. 211 - tel. (55) 625-61-46, pok. 219 - tel. (55) 625-61-43

Usamodzielnienia
pok. 209 - tel. (55) 625-61-16

Psycholożki
pok. 215 - tel. (55) 625-61-26, pok. 216 - tel. (55) 625-61-23

Zespół Interwencji Kryzysowej
pok. 213 - tel. (55) 625-61-08, pok. 214 - tel. (55) 625-61-41

Sekcja Gospodarcza
Kierownik: Iwona Sawicka
pok. 206
tel. (55) 625-61-06
email:
an@mops.elblag.pl

Archiwum
pok. 203
tel. (55) 625-61-
34

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Małgorzata Pałasz
pok. 510
tel. (55) 625-61-11
email:
fn@mops.elblag.pl

Budżet
pok. 505
tel. (55) 625-61-
37

Księgowość
pok. 504
tel. (55) 625-61-36

Kasa
pok. 100-102
tel. (55) 625-61-35

Zespół Organizacji i Nadzoru

Główny Specjalista
pok. 311
tel. (55) 625-61-15
email:
ue@mops.elblag.pl

Stanowisko ds. kadr oraz Stanowisko ds. BHP
pok. 305
tel. (55) 625-61-14
email:
kadry@mops.elblag.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli (inspektor ochrony danych)
pok. 310
tel. (55) 625-61-21

Informatycy
tel. (55) 625-61-07
email:
it@mops.elblag.pl

Zespół strategii i doradztwa metodycznego

Główny Specjalista ds. projektów unijnych i metodyki pracy socjalnej
pok. 508
tel.(55) 625-61-39

Zespół Prawny
email:
pr@mops.elblag.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: Ewa Cybula
pok. 10 - tel. (55) 625-61-72

pok. 1 - tel. (55) 625-61-7
0, pok. 6 - tel. (55) 625-61-71,
pok. 9 - tel. (55) 625-61-73

email:
orzecznictwo@mops.elblag.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kierownik: Agnieszka Siulecka
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55)
255-00-01
email:
sow@mops.elblag.pl


Zmieniony ( 18.09.2019. )