Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Drodzy Rodzice Zastępczy!

plakat

 

 

Drodzy Rodzice Zastępczy!

 

Jak co roku obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który niestety w obecnym czasie musimy świętować inaczej.

       Chcemy wyrazić podziw dla Państwa troski, ofiarności i za trud jakim jest wychowywanie drugiego człowieka.

       Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują nam, że nie jest to łatwy dla Was czas. Musicie być teraz 24 h nauczycielami, korepetytorami, kucharzami, fryzjerami, lekarzami i pielęgniarzami a do tego jeszcze organizować ciekawe zabawy.

       Mamy nadzieję, że po tych ciężkich dla nas wszystkich miesiącach będziemy mogli się spotkać i celebrować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym do nas na ul. Winną 9, tel. 55 625 61 22. Nadal poszukujemy nowych osób, które chciałyby i mogłyby podjąć wyzwanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi, pozbawionymi prawidłowej opieki swoich rodziców lub innych osób bliskich. Szukamy ludzi, którzy mają serce pojemne na dziecięce smutki, rozterki i radości a także odwagę, by zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami dziecka i chęci do wprowadzenia zmian w swoje życie.

   

 

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

wraz z pracownikami Działu Wspierania Rodziny

i Pieczy Zastępczej  

Elbląg, dnia 30 maja 2020r.

 

Zmieniony ( 29.05.2020. )
 
Zamkięcie ośrodka od 19.04.2020

OGŁOSZENIE

 Informujemy, że od 25.05.2020 roku bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona w ograniczonym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności są zamknięte.

Wszelkie sprawy będą nadal realizowane telefonicznie, klienci będą też obsługiwani na miejscu po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia.

Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

 Telefony kontaktowe do poszczególnych komórek Ośrodka:

Dział Usług Społecznych
Kierownik: pok. 303 tel. (55) 625-61-09
Zespół Pomocy Środowiskowej
pok. 302 - tel. (55) 625-61-10,

pok. 308 - tel. (55) 625-61-45,
pok. 309 - tel. (55) 625-61-76,

pok. 310 - tel. (55) 625-61-77,
pok. 321, 322 - tel. (55) 625-61-98,

pok. 313,314 - tel. (55) 625-61-99

Zespół Pomocy Instytucjonalnej
pok. 307 - tel. (55) 625-61-44,

pok. 320 - tel. (55) 625-61-75

 

Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: pok. 400 tel. (55) 625-61-79

Zespół Pracy Socjalnej
pok. 402 - tel. (55) 625-61-33,

pok. 403 - tel. (55) 625-61-47,
pok. 404,405 - tel. (55) 625-61-12,

pok. 406 - tel. (55) 625-61-78,
pok. 407 - tel. (55) 625-61-24,

pok. 410 - tel. (55) 625-61-28,
pok. 411,413 - tel. (55) 625-61-31,

pok. 412 - tel. (55) 625-61-48,
pok. 414 - tel. (55) 625-61-04,

pok. 415 - tel. (55) 625-61-96,
pok. 416 - tel. (55) 625-61-95,

pok. 417 - tel. (55) 625-61-84,
pok. 418 - tel. (55) 625-61-19

Zespół ds. Osób Bezdomnych
pok. 104
tel. (55) 625-61-18

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
pok. 200-202 tel. (55) 625-61-38

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: pok. 208 tel. (55) 625-61-22

Zastępca kierownika: pok. 209 tel. (55) 625-61-16
Rodziny zastępcze
pok. 207 - tel. (55) 625-61-32,

pok. 210 - tel. (55) 625-61-27,
pok. 211 - tel. (55) 625-61-46,

Usamodzielnienia
pok. 219 - tel. (55) 625-61-43

Psycholodzy
pok. 215 - tel. (55) 625-61-26,

pok. 216 - tel. (55) 625-61-23

 

Zespół Interwencji Kryzysowej
pok. 213 - tel. (55) 625-61-08,

pok. 214 - tel. (55) 625-61-41

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik: pok. 10 - tel. (55) 625-61-72
pok. 1 - tel. (55) 625-61-70,

pok. 6 - tel. (55) 625-61-71,
pok. 9 - tel. (55) 625-61-73

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55) 255-00-01

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia można przesyłać też drogą elektroniczną pod adres mops@mops.elblag.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg.

W głównej siedzibie Ośrodka zainstalowana została również skrzynka podawcza, gdzie można wrzucać wnioski, pisma, podania.

Jednocześnie informujemy, że dla osób nieposiadających rachunku bankowego kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach od 10.00 do 12.00.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne niedogodności. 

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności Ośrodka, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka www.mops.elblag.pl.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U poz. 878).

Zmieniony ( 22.05.2020. )
 
Informacja dla osób składających wnioski o dodatki mieszkaniowe

 

-  Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz aneks opłat należy pobrać od zarządcy nieruchomości, który potwierdza dane zawarte we wniosku dotyczące lokalu oraz wysokość opłat.

-  Wniosek otrzymany od zarządcy nieruchomości należy wypełnić w części dotyczącej deklaracji o wysokości dochodów oraz wskazując skład osobowy rodziny uwzględniając wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu (str. 2 i 3 wniosku). Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć podpisy na str. 1 (w dolnym lewym rogu) oraz pod deklaracją o wysokości dochodów na stronie 3 (po prawej stronie).

-  Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów bądź oryginały potwierdzające dochody rodziny. Wykaz dokumentów potwierdzających dochody rodziny znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mops.elblag.pl) w zakładce "Dodatki mieszkaniowe". 

-  W celu usprawnienia kontaktu proszę na wniosku podać numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. 

 

Uwaga: Dochód osoby lub rodziny ustalany jest na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów faktycznie otrzymanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu.

 

Wnioski o dodatki mieszkaniowe można przesyłać pocztą tradycyjną na adres                ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, pozostawić  w zainstalowanej skrzynce podawczej znajdującej się w głównej siedzibie Ośrodka jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mops@mops.elblag.pl

W razie pytań lub wątpliwości informacje telefoniczną można otrzymać w zespole dodatków mieszkaniowych pod numerem telefonu: (55) 625-61-38 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy

Zmieniony ( 14.04.2020. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 29