Strona Główna
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Ważne informacje
Grupa wsparcia "Odnaleźć siebie"

Opuściłeś Zakład Karny czy Areszt Śledczy? Czujesz się zagubiony?

Przeraża Cię otaczający świat?

Możemy Ci pomóc. Przyjdź i sprawdź.

Grupa wsparcia "Odnaleźć siebie" 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu informuje, że rozpoczął sie kolejny cykl spotkań Grupy Wsparcia "Odnaleźć siebie". Spotkania odbywają się w drugi wtorek miesiąca od godz. 16-18 na terenie Ośrodka w sali 212 przy ul. Winna 9 w Elblągu. Grupa Wsparcia adresowana jest do mężczyzn którzy opuścili zakłady penitencjarne.
Zapraszamy 
 
10.03.2020 r.
Na kolejne spotkanie zapraszamy 
 14.04.2020 r.
 
 
Zmieniony ( 20.02.2020. )
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR. 02.08.00-IP.03-00-001/20

lub w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym

Gmina Miasto Elbląg - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, zwana dalej Liderem
Projektu, na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług" ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.8  Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zmieniony ( 31.01.2020. )
Czytaj całość
 
Podprogram 2018 - efekty

 

PODPROGRAM 2018 - efekty

1.    Bank Żywności w Elblągu

realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 ? czerwiec 2019.

2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

?     

Zmieniony ( 21.01.2020. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 23